شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

لوح ها و افتخارات

آزمایشگاه همکار

شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام) BPI، علاوه بر کسب اقتخارات متعدد که در قسمت معرفی شرکت به آن اشاره شده است،

 دارای آزمایشگاه آکرودیته مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

accredited