English|فارسی
Use Domestic Products with Honor
انواع باند طبی
طبی شفا BPI
(باند کشی)

باند كشي BPI : توليد شده توسط ماشين آلات مدرن و اتوماتيك براساس استانداردهاي بين المللي

باند كشي BPI : توليد شده از بهترين الياف طبيعي كه مزاياي ويژه اي در پوشش محل آسيب ديده بوجود مي آورد.

باند كشي BPI : هيچگونه مواد مصنوعي در تركيب خود نداشته، موجب مختل شدن گردش خون نمي گردد در عين حال بر روي عضو محافظت شده محكم 

                            مي ماند و هوا و رطوبت را منتقل مي كند.

باند كشي BPI : بصورت تخصصي به منظور محافظت محل آسيب ديده،‌ حفاظت پانسمان ، موارد بازتواني و صدمات در حين كار مورد استفاده قرار مي گيرد.

باند كشي BPI : قابل استريل ، قابل شستشو ، مقاوم در مقابل چربي ، روغن ، پماد و ... مي باشد.

باند كشي BPI : درعرض هاي 5، 5/7، 10، 15، 20 سانتی متر و طول 5/4 متر(در حالت كشيده) ‌توليد و عرضه مي گردد. در صورت درخواست خريدار در

                             سايزهاي ديگر نيز توليد مي شود.

باند كشي BPI : داراي مجوز :
                            • اداره تجهيزات پــزشكي وزارت بــهداشت و درمــان و آمـــوزش پـــزشكي‌
                            • پروانه بهره برداري

بهداشت، سلامتي و درمان با محصولات B.P.I
B.P.I با بيش از 30 سال تجربه موفق ضامن سلامتي شماست.

تعداد در كانتينر
(كارتن)

وزن كارتن
( كيلوگرم )
(حدوداً)

سايز كارتن
(سانتيمتر)

تعداد در
كارتن
( رول )

بسته بندي

سايز باند
زير گچ
( سانتيمتر )

مشخصات

40
فوت

20
فوت

خالص

ناخالص

جعبه در
كارتن

رول در
جعبه

900

400

17/3

22

41×43×65

520

16

32

450×5

باند کشی

900

400

41×43×65

320

16

20

450×7/5

900

400

41×43×65

256

16

16

450×10

900

400

41×43×65

160

16

10

450×15

900

400

41×43×65

128

16

8

450×20Back >>