English|فارسی
Use Domestic Products with Honor
انواع پنبه توپک (سفید و رنگی آرایشی)
نسيم BPI

پنبه هيدروفيل توپك : از 100% پنبه خالص ساخته شده است.

پنبه هيدروفيل توپك : توسط جديدترين تكنولوژي علمي و با استفاده از ماشين هاي تمام اتوماتيك و از بهترين پنبه هاي مزرعه هاي مشهور درايران توليد 

                                         شده است.

پنبه هيدروفيل توپك : ساخته شده توسط بهترين مواد تميز كننده شوينده و آميزه اي از سيستم و فرمولي متناسب كه آن رامنطبق با استاندارهاي 

                                         بين المللي مي سازد.

پنبه هيدروفيل توپك : قابل دسترسي در وزن ها و اندازه هاي مختلف براي مصارف گوناگون، از جمله : تزريقات، پوشش دنداني، مصارف آرايشي و... 

                                         مي باشد، درب كليه بسته ها پس از باز شدن محل پرفرا‍ ژ توسط نخهايي كشيده و بسته مي شود كه پنبه را در شرايط بهداشتي و 

                                         دور از گرد و غبار نگه ميدارد .

پنبه هيدروفيل توپك : داراي مجوز :
                                        • اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
                                        • دارای مجوز از وزارت صنايع

                                        • دارای مجوز از سازمان استاندارد

بهداشت، سلامتي و درمان با محصولات B.P.I
B.P.I با بيش از 30 سال تجربه موفق ضامن سلامتي شماست.Back >>