English|فارسی
Use Domestic Products with Honor
انواع باند فایبر گلاس ارتوپدی
Cast BP

Cast BP : در ايران و بر اساس نوعي فرمول ساخت منحصر بفردو نوعي رزين عالي و نوار مخصوص فرموله شده است.

Cast BP : ساخته شده از بافت تركيبي ايده آل و قابليت پيچش از كليه جهات طولي ، عرضي و مايل.

Cast BP : بر روي برجستگي هاي استخواني بدن بخصوص در مناطق آرنج ،پاشنه ،قوزك و غيره به راحتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

Cast BP : با وضوح تصويري بالا و با تشخيص صحيح ترتوسط عكسهاي راديوگرافي ،كه آزمايشهاي پيشرفت درمان توسط آن به آساني انجام مي پذيرد.

Cast BP : در برابر رطوبت مقاوم ، به راحتي خشك مي شود و از ايجاد بوي بد جلوگيري به عمل آورده و مانع از مشكلات پوستي مي گردد.

Cast BP : نوارهاي فايبر گلاس دوام ،انعطاف پذيري ، سبكي را كه شما از آن انتظار داريد را دارا مي باشد.

بهداشت، سلامتي و درمان با محصولات B.P.I
B.P.I با بيش از 30 سال تجربه موفق ضامن سلامتي شماست.

تعداد در كانتينر
(كارتن)

وزن كارتن
( كيلوگرم )
(حدوداً)

اندازه تقريبی

كارتن
(سانتيمتر)

تعداد
رول ها
در يک
جعبه

کارتن های ويژه

اندازه
تقريبی
کالا

توضيحات کالا

40
فوت

20
فوت

خالص

ناخالص

تعداد
رول
در يک
جعبه

تعداد
جعبه
در يک
کارتن

500

250

18/5

15

35×37×71

100

10

10

2 اينچ × 4 يارد

باند سنتتيك

Cast BP

500

250

35×37×71

100

10

10

3 اينچ × 4 يارد

500

250

35×37×71

100

10

10

4 اينچ × 4 يارد

500

250

35×37×71

100

10

10

5 اينچ × 4 ياردBack >>