English|فارسی
Use Domestic Products with Honor
گواهينامه ها


Certificate.jpg

دارای گواهينامه های بين المللی ISO9001:2008 در سيستم مديريت کيفيت و ISO13485:2003 ويژه تجهيزات پزشکی

اولين توليد کننده باند گچی ارتوپدی در ايران

اولين و تنها صادرکننده نمونه تجهيزات پزشکی (ارتوپدی)

اولين توليد کننده باند زير گچ ارتوپدی در ايران

اولين دارنده نشان استاندارد باند گچی ارتوپدی در ايران

دارای نشان استاندارد ملی ايران برای انواع گاز طبی کيلويی و استريل

دارای نشان استاندارد ملی ايران برای انواع باند گچی

دارای نشان استاندارد ملی ايران برای انواع پنبه هيدروفيل زيگزاک و توپک سفيد

اولين توليد کننده پنبه های توپک بهداشتی سفيد و رنگی در ايران

واحد نمونه و کارآمد و توليد کننده برتر صنايع تجهيزات پزشکی

دارای آزمايشگاه های آکروديته موسسه استاندارد

دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهيزات پزشکی

دارای نشان CE از انگلستان برای صادرات به اروپا