شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

ویژگی های باند گچی خوب چیست؟(بخش اول)

چرا بایستی میزان ریزش باند گچی در بسته بندی و حین گیرش داخل لگن، کم باشد؟ ج: در صورتیکه مقدار ریزش زیاد باشد...

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 548 ادامه مطلب

ویژگی های باند گچی خوب چیست؟(بخش دوم)

چرا بایستی طول و عرض باند مطابق مقدار اعلام شده باشد؟ ج: در صورتیکه طول و عرض باند از مقدار اعلامی کمتر باشد...

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 548 ادامه مطلب

ویژگی های باند زیرگچ خوب چیست؟(بخش اول)

چرا بایستی میزان ریزش باند گچی در بسته بندی و حین گیرش داخل لگن، کم باشد؟ ج: در صورتیکه مقدار ریزش زیاد باشد...

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 481 ادامه مطلب

ویژگی های باند زیرگچ خوب چیست؟(بخش دوم)

چرا بایستی طول و عرض باند مطابق مقدار اعلام شده باشد؟ ج: در صورتیکه طول و عرض باند از مقدار اعلامی کمتر باشد...

۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 508 ادامه مطلب

زمان گیرش باند گچی

اگر زمان جذب آب بیشتر از 15 ثانیه باشد آب به خوبی داخل لایه های باند گچی نفوذ نمی کند و حالت جزیره ای خشک ایجاد می شود و در حین بانداژ مولدینگ به خوبی انجام نمی..

۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 926 ادامه مطلب

نقشه باند گچی ارتوپدی چرا بایستی یکنواخت و یک شکل باشد؟

اگر نقشه سطح باندگچی یکنواخت و یک فرم نباشد هنگامیکه باندگچی را در لگن آب با دمای حداقل 19 و حداکثر 21 درجه می گذاریم آب براحتی ...

۱۳۹۹/۰۷/۰۱ 594 ادامه مطلب