شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

آتل رگ گیری BPI

آتل رگ گیری BPI

آتل فایبر گلاس / نان وون BPI

آتل فایبر گلاس / نان وون BPI

آتل گچی BPI

آتل گچی BPI