شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

باند پانسمان و سوختگی طبّی شفا BPI

باند پانسمان و سوختگی طبّی شفا BPI

باند کشی طبّی شفا BPI

باند کشی طبّی شفا BPI