شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

دی کست BPI

دی کست BPI

سلونا BPI

سلونا BPI

سلوباند BPI

سلوباند BPI

جیپسوباند BPI

جیپسوباند BPI