شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

پنبه های هیدروفیل زیگزاگ BPI

پنبه های هیدروفیل زیگزاگ BPI

پنبه های هیدروفیل توپک BPI

پنبه های هیدروفیل توپک BPI