شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

خدمات

گاز طبی شفا BPI (غیر استریل ساده و نخ دار)

گاز طبی شفا BPI (غیر استریل ساده و نخ دار)

گاز طبی شفا BPI (گاز طبی استریل)

گاز طبی شفا BPI (گاز طبی استریل)